[gap] [ux_banner_grid height=”575″] [col_grid span=”9″ span__sm=”12″ depth=”1″] [ux_slider] [ux_banner height=”99.99%” bg=”31687″ bg_color=”#fca53c” bg_pos=”0% 0%” hover=”zoom-fade” target=”_blank”] [text_box width=”44″ width__sm=”78″ scale=”99″ position_x=”100″ position_y=”10″]

GIảm Giá
Đến
70%

[divider align=”left”] [button text=”Túi – Bag” color=”white” style=”outline” size=”larger” animate=”fadeInLeft” link=”https://tvtshop.vn/danh-muc-san-pham/vi-va-tui” target=”_blank”] [button text=”Phụ Kiện Ô TÔ” color=”white” style=”outline” size=”larger” animate=”fadeInRight” expand=”0″ link=”https://tvtshop.vn/danh-muc-san-pham/phu-kien-o-to” target=”_blank”] [button text=”Ví Da” color=”white” style=”outline” size=”larger” animate=”fadeInLeft” link=”https://tvtshop.vn/danh-muc-san-pham/vi-da-nam-cao-cap” target=”_blank”] [button text=”Thắt Lưng” color=”white” style=”outline” size=”larger” animate=”fadeInRight” link=”https://tvtshop.vn/danh-muc-san-pham/that-lung-da-bo” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”500px” slide_effect=”fade-in” bg=”31692″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.31)” hover=”blur”] [text_box width=”48″ width__sm=”60″ position_x=”0″ position_y=”20″]

VÍ DA BÒ 

Ví da bò thật được chế tác từ những bàn tày người thợ thủ công hàng đầu

[button text=”Mua hàng ngay” color=”white” style=”outline” size=”xlarge” animate=”fadeInLeft” depth=”4″ depth_hover=”3″ icon=”icon-shopping-cart” link=”https://tvtshop.vn/danh-muc-san-pham/vi-da-nam-cao-cap”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”500px” slide_effect=”fade-in” bg=”31690″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.31)” hover=”blur”] [text_box width=”54″ width__sm=”60″ position_x=”95″ position_y=”10″]

Thắt lưng Da bò thật

Thắt lưng da bò hàng đầu Việt Nam được chế tác từ những bàn tay của thợ thủ công hàng đầu

[button text=”Mua Hàng Ngay” color=”white” style=”outline” size=”xlarge” animate=”fadeInLeft” icon=”icon-shopping-cart” link=”https://tvtshop.vn/danh-muc-san-pham/that-lung-da-bo”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner slide_effect=”fade-in” bg=”31693″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.31)” hover=”blur”] [text_box width=”53″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_y=”10″]

BALO – TÚI ĐEO CHÉO – CẶP CÔNG SỞ

Túi da nam, túi đeo chéo, cặp công sở đựng laptop chất lượng cao

[button text=”Mua Hàng Ngay” color=”white” style=”outline” size=”xlarge” animate=”fadeInLeft” icon=”icon-shopping-cart” link=”https://tvtshop.vn/danh-muc-san-pham/cap-xach-deo-cheo-nam” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”500px” slide_effect=”fade-in” bg=”31696″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.31)” hover=”blur”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”20″]

PHỤ KIỆN Ô TÔ

Phụ kiện ô tô cao cấp, giảm giá lên đến 70% mua hàng ngay còn chờ gì nữa

[button text=”Mua Hàng ngay” color=”white” style=”outline” size=”xlarge” animate=”bounceInUp” icon=”icon-shopping-cart”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”450px” slide_effect=”fade-in” bg=”31698″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_pos=”100% 16%” hover=”blur”] [text_box text_color=”dark” width=”50″ scale=”99″ position_x=”0″ position_y=”10″ text_align=”left”]

giao hàng toàn quốc

Chỉ Từ 30.000 đồng

[button text=”Đặt Hàng Ngay” color=”white” style=”outline” size=”larger” depth=”5″ depth_hover=”5″ expand=”0″ icon=”icon-shopping-cart” link=”https://tvtshop.vn”] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [/col_grid] [col_grid span=”3″ span__sm=”12″ height=”1-2″ depth=”1″] [ux_banner height=”50%” bg=”31711″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”51% 0%” hover=”zoom”] [text_box width=”100″ width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”95″] [button text=”Ví – Túi Thời Trang” color=”white” style=”outline” size=”xxlarge” animate=”fadeInLeft” link=”https://tvtshop.vn/danh-muc-san-pham/vi-va-tui” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”3″ span__sm=”13″ height=”1-2″ depth=”1″] [ux_banner bg=”31714″ bg_size=”medium” bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”79% 100%” hover=”zoom-fade” link=”https://tvtshop.vn/danh-muc-san-pham/phu-kien-o-to”] [text_box width=”68″ width__sm=”60″ position_x=”85″ position_y=”100″] [button text=”Phụ Kiện Ô Tô” color=”white” style=”outline” size=”xxlarge” link=”https://tvtshop.vn/danh-muc-san-pham/phu-kien-o-to”] [divider] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [/ux_banner_grid] [title style=”bold-center” text=”Sản Phẩm Bán CHạy / best seller” margin_top=”22px”] [ux_products style=”overlay” width=”full-width” col_spacing=”normal” depth=”3″ depth_hover=”3″ animate=”fadeInLeft” slider_bullets=”true” auto_slide=”5000″ ids=”8591,11808,5869,31424,8960,6129,31061,9100,9420,8828,31267,8549,31174,31260,30994,31265,31127,30992,31133,31033,31240,9541,30929,31003,31422,31145,31253,31505,31151,10362,31019″ image_height=”100%” image_radius=”6″ text_hover=”fade-out”] [title style=”bold-center” text=”Danh mục các sản phẩm”] [ux_product_categories style=”push” col_spacing=”normal” slider_nav_style=”circle” slider_bullets=”true” ids=”2920,706,2968,2926,698,2962,2975,19,704,2891,2791,2983,426,714,2892,2970,2997,2966,2867″ show_count=”0″ image_height=”100%”] [gap height=”40px”] [ux_banner height=”150px” bg_color=”rgb(0, 240, 29)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.26)”] [text_box width=”77″ width__sm=”78″ position_x=”50″ position_y=”100″]

Sản Phẩm chính hãng 100%

Sản phẩm chính hãng, chính sách bảo hành lên đến 12 tháng, đảm bảo quyền lợi của khách hàng

[gap height=”18px”] [/text_box] [/ux_banner] [title style=”bold-center” text=”sản phẩm đang hot 2019″ icon=”icon-star”] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”100%” bg=”31723″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”57% 5%”] [text_box width=”89″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Khám Phá thế giới Balo
tại
TVTshop.vn

[button text=”Khám phá ngay” color=”white” style=”outline” size=”xlarge” animate=”fadeInLeft” icon=”icon-angle-right” link=”https://tvtshop.vn/danh-muc-san-pham/vi-va-tui/balo”] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_slider] [ux_banner height=”260px” bg=”31751″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”58% 1%”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

Phụ Kiện Ô tô

[button text=”Xem thêm tại đây” color=”white” style=”outline” size=”xlarge” animate=”fadeInRight” depth=”2″ depth_hover=”1″ icon=”icon-angle-right” link=”https://tvtshop.vn/danh-muc-san-pham/phu-kien-o-to” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [ux_slider] [ux_banner height=”375px” bg=”31731″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” link=”https://tvtshop.vn/danh-muc-san-pham/that-lung-nam-hang-hieu-moi” target=”_blank”] [text_box width=”84″ position_x=”95″ position_y=”50″]

Thắt Lưng Da Thật

[button text=”Xem ngay” color=”white” style=”outline” size=”xlarge” animate=”fadeInLeft” icon=”icon-angle-down” link=”https://tvtshop.vn/that-lung-nam-hang-hieu-moi” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”100%” bg=”31726″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”62% 24%”] [text_box text_color=”dark” width=”100″ padding=”5px 30px 10px 30px” position_x=”50″ position_y=”80″ bg=”rgba(255, 255, 255, 0.94)”]

Bộ Sưu tập

Cặp xách công sở

[button text=”Khám phá ngay” color=”white” style=”outline” size=”xlarge” animate=”fadeInLeft” depth=”3″ icon=”icon-angle-right” link=”https://tvtshop.vn/danh-muc-san-pham/vi-va-tui/tui-xach-nam” target=”_blank”] [/text_box] [text_box style=”circle” width=”26″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”100″ position_y=”5″]

SALE
 
70%

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″] [ux_slider] [ux_banner height=”200px” bg=”31734″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”0% 50%” link=”https://tvtshop.vn/danh-muc-san-pham/vi-nam-dep” target=”_blank”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

Khám phá thế giới ví da thật

[button text=”tại đây” color=”white” style=”outline” size=”larger” animate=”fadeInLeft” icon=”icon-shopping-bag” link=”https://tvtshop.vn/vi-nam-dep” target=”_blank”] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [/col] [/row]